Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
YENİ DEVA ECZANESİ
Burç Mah. İstasyon Cad. No:25/A
(0248) 2334111
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü / Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü
Bekir YÜREKLİ
Hasta Hakları İl Koordinatörü
 
  Aynur EROL  
     
Hasta Hakları İl Koordinatörlüğ
1. Görevli olduğu ildeki sağlık çalışanlarının hasta hakları uygulamaları ile ilgili hizmete uyum ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere hastane hasta hakları birimleri ile sürekli iletişimde olmak.
2. İl genelinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan kurul ve birim görevlilerine hasta hakları uygulamaları ve eğitimi konusunda toplantı organize etmek, bu birimleri bilgilendirmek, uygulamaları sürdürmek, toplantı kayıtlarının raporlarını tutmak.
3. Hasta hakları uygulamaları ve eğitimleri konusunda danışmanlık yapmak,il genelinde bu konuda eğitimler vermek.
4. Sağlık Kurumlarımızın Hasta Güvenliği çalışmalarını çalışmalarını koordine etmek ve bu konudaki çalışmalarını değerlendirmek.
5. Hasta hakları uygulamaları ve eğitimleri konularını kurul ve birim görevlilerinin desteğini alarak onların ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek.
6. Eğitime katılanlar için sertifika, katılım belgesi, kredi sistemi gibi ödül sistemlerinin geliştirilmesine destek olmak.
7. Hastanelerin hasta hakları uygulamalarını ve eğitimlerini yerinde denetlemek.
8. Sağlık hizmet sunumunu kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerinden yararlanma sürelerini kısaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla polikliniklerde "Hekim Seçme Uygulaması"nı koordine etmek.
9. Hasta hakları birimlerinin doldurdukları hasta hakları formlarını kontrol etmek ve istenilen formları düzenli olarak Bakanlığa göndermek. 
10. İl Koordinatörlüğü bünyesinde arşiv oluşturmak.
11. Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için ildeki imkanları değerlendirmek, yetkililerle işbirliği yaparak araç-gereç ve malzemelerin temini, bakım, onarım ve korunmasını sağlamak.
12. Eğitim programlarına katkıda bulunacak eğitimciler ile işbirliği yapmak, üniversite, kütüphane gibi kurumlardan yararlanmak.
13. Görevi ile ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak.
14. Hasta hakları uygulamaları hakkında vatandaşların, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesini sağlamak.
15. Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
16. İlçe ve grup başkanlıklarında hasta hakları uygulamalarının başlatılması ve geliştirilmesi için plan, program hazırlamak ve uygulamak.
17. Hasta hakları kurulları ve birimleri hakkında yapılan şikayetleri incelemek, sonuçlandırmak.
Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr