Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
VİTAMİN ECZANESİ
BURÇ MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO:25/B BURDUR
(0248) 2124666
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü / Sivil Savunma Birimi
Fahriye ÖZSOY
 
Sivil Savunma Birimi
1. Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
5. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
6. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
7. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
8. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
9. 09.09.2009 tarihli ve 27344 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
10. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
11. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
12. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
13. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
14. Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
15. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
16. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
17. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
18. İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.
Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr