Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
YENİ DEVA ECZANESİ
Burç Mah. İstasyon Cad. No:25/A
(0248) 2334111
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü / Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 
 
Bekir YÜREKLİ
Şube Müdürü
 
     

     
Ali DEMİR  
     
İnsan Kaynakları / Özlük - İKYS

     
Rahim GİRGİNER Ayşe ŞAHİN Nergiz YILMAZ
Birim Sorumlusu    
     
 
Serpil ALTUNBAŞ Mustafa ÖZYURT  
 

 

 

 
Araştırmacılar

Zühtü KAYAN Cemile KANDEMİR Ramazan MIHLADIZ
 

 

 

 
Satın Alma Birimi

Erol MORSÜMBÜL Ali ÜNAL Muammer TEZCAN
     
Mehmet ÜLKER   Halil TÜRKÖZ
     
 

 

 

 
Harcama Yönetim Sistemi Birimi

Rüştü USLU E. Nimet ALTINIŞIK Sevil GÖKÇE
 
 

 

 

 
Döner Sermaye / Yolluk-Tahakkuk / Mutemetlik Birimi

     
İsmail Yüksel ÖZÇELİK Serap TARHAN Mehmet YALKIN
   
Aydemir SEZGİN    
 

 

 

 
   
 

 

 

 
Ambar Birimi

Elif ÖZEN Selim YAMAN
   
 

 

 

 
Teknik Servis Birimi

Oğuz DÜNDAR Gültekin EREN
   
Mustafa YILMAZ  
   
     
Genel Arşiv / 1 Nolu DSS

Mehmet KILINÇ Nadir ÇİN Rıza GENÇ
 

 

 

 
Disiplin - SABİM - BİMER

Aynur EROL Demet CANLI
 

 

 

 
Evrak / Personel Arşivi

Sevgi GÜNCÜ Yusuf ÇEVNİ
 

 

 

 
Sosyal Tesisler

Rüştü USLU Mehmet ESER Sedat ÖZEN
 
İbrahim EFE    
     
Araçlar / Santral

Hasip TUNÇ İsmail AKBAŞ
     
Fatih YILMAZ İbrahim AYDOĞDU Ali BOZYURT
   
Nimet ULAŞ    
 

 

 

 
Temizlik ve Kat Hizmetleri

Ayşe ARSLAN Mehmet AYDIN Yusuf DEMİREL
     
     
Ali KILIÇ Kadriye ÖZEN Mehmet ÖZEN
  Şirket Elemanı Şirket Elemanı
Sedat CAN Fethiye CAN Neriman YIRTICI
Şirket Elemanı Şirket Elemanı Şirket Elemanı
 

 

 

 
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri

Raziye KARACA Ramazan TATLI Serkan ÇELİK
     
 
Veli YAYLA Bekir ARSLAN  
İnsan Kaynakları
1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,
4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
6. Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Disiplin
1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
2. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemeri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
3. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
4. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
5. Müdürlüğe verilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
6. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
8. Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
İdari, Tahakkuk ve Mali İşler
1. 5018 sayılı ve 4734-4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
5. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
6. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
8. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
9. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
10. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
11. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
12. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
13. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
14. Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr