Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
SAĞLIK ECZANESİ
Yeni Mah. Şehit Ersan Cad No:12/2 BURDUR
(0248) 2334311
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
2016 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Degişikliği Atamaları
      

26/03/2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan 24/03/2015 tarih ve 4206 sayılı Sağlık Personelinin İl içi Yer Degişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5.maddesine göre 03/05/2016 tarih ve 760 sayılı Valilik onayı ile oluşturulan İl İçi Degişikliği Komisyonunun 09// tarih ve  sayılı kararına istinaden ilan metni ve kadrolar ekte yayınlanmiştir.

Sağlık Müdürlüğü Yardımcı Sağlık Personeline İlanen duyurulur.

      

Duyuruya Ait 1 Adet Dosya Bulunmaktadır:
     2016 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Degişikliği Atamaları
Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr