Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
ÖZCAN ECZANESİ
Yeni Mah.Şehit Ersan Sok. No:8/B BURDUR
(0248) 2334127
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
Dünya Çevre Günü
      İnsanlık, tarihin var oluşundan bu yana çevresini, kendi ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmeye çalışmış, bu zaman zarfında da çevreyi etkilemiş ve çevresinden etkilenmiştir. Hayatımız açısından büyük önem taşıyan çevremiz, tüm değerleri ile birlikte sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için korumamız gereken en önemli değerlerden biridir. Çevre, sadece kurum ya da kuruluşların değil, bütün insanlığın sorumlu olduğu yaşam alanıdır. Gelecek kuşaklara bozulmamış, sağlıklı bir dünya bırakmak için; küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunularak kirlenmenin önlenmesi, tabiatın korunarak tahribatın engellenmesi, yeşil alanların korunması ve arttırılması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi temel sorumluluğumuz olmalıdır. Topluma çevre bilincinin aşılanması ve çevre sorunlarına karşı önlemlerin alınması eğitimle başlar. Çevre sorunlarını duyurmada, önlemler almada ilk başvurulacak yol eğitimdir. Toplumu oluşturan bireylerin yaşamları süresince olumlu davranış değişimlerine sahip olmalarının sağlanması, bu kapsamda insanların doğal, tarihi, kültürel, ekonomik, sosyal, kentsel ve kırsal tüm çevre ile olan ilişkisinin kavratılarak, çevreye sahip çıkılması sağlanmalıdır. Çevre ile ilgili konularda aktif katılımı sağlayıcı ve olumsuzluklara karşı tepkiyi oluşturan bir eğitim sistemi geliştirilerek, bireysel çıkarların toplumsal çıkarlardan ayrı düşünülemeyeceği gereğini kavrayan bir anlayış düzeyine erdiren eğitim sistemi ile her yaş ve kesimdeki kitleye erişilmelidir. Çevre eğitimi çok yönlü bir eğitim olup, katılımcılık gerektirir. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri de ancak sağlıklı bir çevre ile mümkün olabilmektedir. Bu anlayışla; Dünyanın her yerinden gönüllü gruplar ve çeşitli kuruluşlarca, 100 ülkenin illegal atık ve çöplerini temizlemek ve toplumun farkındalığını artırmak için “Dünya Temizliği” adı altında başlatılan uluslararası harekete destek vermek ve şehrimizde sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak için Müdürlüğümüz, TEMA Vakfı Burdur İl Temsilciliği, Burdur Belediyesi desteği ve işbirliği ile ilimizden çevre ve atıklar konusunda duyarlı gönüllü grupları ve kuruluşları ile birlikte 12 Mayıs 2012 tarihinde yürüyüş ve temizlik çalışmasına, kurumlarımız çalışanları etkin olarak katılmışlardır. Unutulmamalıdır ki; çevrenin korunması bütün kamu kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların ve tüm gönüllü kuruluşların görev alanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Dünya Çevre Gününü kutluyor, temiz, sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir dünya için herkesi işbirliği yapmaya davet ediyoruz.
      
Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr