Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
YENİ DEVA ECZANESİ
Burç Mah. İstasyon Cad. No:25/A
(0248) 2334111
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü
 
      

                13 EKİM ULUSLARARASI AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİ  
Bilindiği üzere doğa olaylarının "afet" olarak nitelenmesi ancak insanoğlunun bu olaylardan son derece olumsuz etkilendiği haller için geçerli olmaktadır. Bu gerçekten hareketle Birleşmiş Milletlerce oluşturulan temel politikalara paralel olarak ilan edilen "13 Ekim Uluslararası Doğal Afetlerin Azaltılması Günü" Uluslararası düzeyde belirlenmiş temel politikalara uyulması konusunda gerekli kamuoyu desteğinin yaratılması amacıyla gündeme getirilmiştir.
Birleşmiş Milletler tarafından 1990-1999 yılları arasında Ekim ayının ikinci Çarşamba günü kutlanan Uluslararası Afet Zararlarını Azaltma Günü, 2009 yılından itibaren 13 Ekim’de kutlanmaktadır.
Afet;  aniden oluşan, başladıktan sonra insanlar tarafından engellenmesi zor, can ve mal kaybına neden olan yıkıcı doğa olaylarıdır. İnsanlar tarafından oluşturulan yine can ve mal kaybına neden olan olaylar ise beşeri afetler olarak değerlendirilir. Doğal veya beşeri afetler farklı gruplarda düşünülmesine rağmen, doğru bir bakış açısıyla değerlendirme yapıldığında hepsinin temelinde doğal dengeyi bozan ve ona kendini yenileme imkânı verecek tüm yolları kapatan insanın başrol oynadığı görülmektedir.
  Afet genel olarak, nerede, ne zaman, hangi büyüklükte ve ne türde olacağı baştan bilinmediğinden, toplumlar genelde afetlere hazırlıksız yakalanmış ve büyük can ve mal kayıpları vermişlerdir. Afetler pek çok Ülkede olduğu gibi Ülkemizde de  zaman  zaman  tamiri güç kayıplara neden olmaktadır. Afetlerin öğrettiği ortak ders, iktisadi gelişmesini henüz tamamlamamış olan ülkelerin bunlardan en fazla etkilendiği, sonuçların en derin izler bıraktığı şeklindedir. Afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede riskli bir coğrafyada yaşıyoruz. Afetlere yol açan tehlikeleri tamamen önleyemeyeceğimizi; ancak zararlarını azaltma imkanına sahip olduğumuzu bilmekteyiz. Hiç bir afet riskini tümüyle yok edemeyiz, fakat onları makul bir seviyeye indirebiliriz. 
  Afetlerde risk azaltma, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bir kavramdır. Tehlikelere maruz kalmanın, incinebilirlik nedenlerinin azaltılması, yerleşim yerlerinin ve çevrenin yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar afetlerde risk azaltımı çalışmaları arasında yer almaktadır. Afetlerde risk azaltma, afet yönetimi, afetlere hazırlık gibi disiplinleri içinde barındırmakta ve sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ülkeler çapında gelişme sağlanabilmesi ve sürdürülmesi afet risklerinin azaltılması ile mümkündür. Bu nedenle afetlerde risk azaltma çalışmaları toplumun her kesimini, kamu ve özel sektörün tüm birimlerini içermektedir.
Birleşmiş Miletler tarafından düzenlenen Hükümetler arası iklim değişikliği Paneli’nin raporuna göre küresel ısınma ve iklim değişiklerine bağlı büyük afetlerde artış görülebileceği tahmin edilmektedir. Küresel afet riskindeki artışa paralel olarak, afetten etkilenebilecek incinebilir bir grup olan yaşlı nüfustaki artış ve afetlerden en çok etkilenenlerin başında gelen fiziksel engelli vatandaşlarımıza ilişkin planlamaların her basamağında göz önünde bulundurulmalıdır.Yaşlı popülasyon için afetlerde risk azaltımının sağlanması yaşlılar için tehlike ve incinebilirliliklere bir arada müdahale edilmesiyle mümkün olabilecektir.  

 

Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr