Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
ÖZCAN ECZANESİ
Yeni Mah.Şehit Ersan Sok. No:8/B BURDUR
(0248) 2334127
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
Burdurumuz; Sağlıklı Kent Burdur ünvanını almıştır.
    
       Yaklaşık 2 yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde;  İlimiz 21 Nisan 2005 tarih ve 13 sayılı Birlik Meclis Kararı ile kabul edilen üyelik kriterlerini yerine getirerek 04.10.2013 tarihinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı tarafından Birlik üyeliğine kabul edilmiş, dolayısıyla Türkiye’nin üye olduğu Dünya Sağlıklı Kentler Birliğinin  bir parçası olmuştur. Bir başka deyişle Burdurumuz; Sağlıklı Kent Burdur ünvanını almıştır.
 SÜREÇ VE PAYDAŞLAR
 Söz konusu çalışma Burdur Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan koordinasyon merkezi tarafından, Burdur Belediyesi ve Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğünün işbirliği ile yürütülmüştür. Burdur Belediyesi Belediye Meclisi tarafından yetkilendirilmiş, Belediye aldığı yetkiyle Belediye Başkanı Sn. Sabahattin AKKAYA tarafından birlik şartlarının yerine getirileceğine dair niyet mektubu birliğe sunulmuştur. Burdur Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ise sağlıklı kent profili hazırlanarak İlimizin kent sağlığı profilinin birlik şartlarını yerine getirdiği belgelenmiştir. Çalışmaya ; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Burdur Kent Konseyi tarafından da destek verilmektedir. Belediyecilik ve Sağlıkla ilgili şartların yerine getirilmesi ve sonraki süreçte yapılacak işlerin planlaması, başvuru ve tanıtım süreçleri yaklaşık 2 yıl sürmüştür.
 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ VE DÜNYA SAĞLIKLI KENTLER AĞI
Ülkemizde yer alan “Sağlıklı Kentler Birliği”,  Dünya Sağlıklı Kentler Ağı içinde güçlü ve etkin bir şekilde temsilini sağlamak üzere, ülkemizde  bulunan Sağlıklı Kentleri ve aday kentleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında sağlık ile planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler arası eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı kentler yaratmak ve yaşatmak amacıyla 2005 de kurulmuştur. Ülkemizde oluşturulan sağlıklı kentler birliğine İl Belediyeleri ve büyük ilçe belediyeleri üye olabilmekte olup, Burdur Belediyesi 49. Üye olarak birliğe kabul edilmiştir.  Dünya Sağlıklı Kentler Birliği Projesi Dünya Sağlık Örgütünün en prestijli projelerinden biri olarak kabul edilmekte olup 1987 yılından beri yürütülmektedir. Dünya’da içlerinde Ülkemizin de yer aldığı 31 ülke bu birliğin üyesidir.
ÜYELİĞİN İLİMİZE GETİRECEĞİ KAZANIMLAR
Ø  Üyeliğimiz;
Ø  Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişine, yerel değerlendirmeler ve gelişim raporları düzenlenerek diğer üyeler ile işbirliği yapılmasına,
Ø  Birliğe bağlı sağlıklı kent belediyelerinin, WHO-Sağlıklı Kentler Ağına üye belediyelerle, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek kapsam dâhilinde diyalog ve işbirliği kurmalarına,
Ø  Kentsel ve doğal çevre içinde sağlıklı ve yaşanabilir kentler yaratma hedefine ulaşabilmek için gerekli olan iyi iletişim, ortak anlayış ve çözüme yönelik sinerji yaratma yönünde desteklenmesine
Ø  Birliğin amaç ve çalışma alanları dahilinde uluslararası ilişkiler kurulmasına, Ortak çalışmalar yapılarak ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlenmesine, 
Ø  Yasal olanaklar çerçevesinde üye belediyelerdeki kent halkının sağlıklı kent vizyonunu, doğal ve kentsel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, multivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzemeleri hazırlanmasına ve radyo ve televizyon yayınları için programlar düzenlenmesine,
Ø  Birliğe üye kentlerin Kent Sağlık Gelişim Planlarının, Sağlıklı Kent Projelerini ve DSÖ tarafından istenen Sağlıklı Kent Göstergeleri ile, Kent Sağlık Profillerinin yapılmasına ve uygulanmasına teknik olarak desteklenmesini,
Ø  Sağlıklı Kentler Birliği üyeleri ve başka ülkelerdeki Sağlıklı Kentler Birlikleri arasında bilgi ağı kurup geliştirilmesini,
Ø  Sürdürülebilir gelişme ve yaşanabilir çevreleri korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla, Sağlıklı Kentlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini, Sağlıklı Kentlerin, sürdürülebilirliği ile kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi için destek sağlayacaktır.
Ø  Birliğin amacına yönelik hedeflere ulaşmak için milli kaynaklardan, Avrupa kaynaklarından ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlardan yardım alınacak. 2003 Belfast Deklarasyonunda ifadesini bulan sağlıklı kentler ve bölgeler arasında uluslararası dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek suretiyle karşılıklı destek ve kaynakların, bilgi ve deneyimlerini paylaşma ve bunun için “Sağlıklı Kentler Birliği”, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına üye kentler arasında; Sınır Ötesi İşbirliği yapma ilkesinde;

1- Sağlık, Çevre ve Mekansal Planlama
2- Turizm
3- Kültür Eğitim ve Araştırma
4- Taşımacılık, Ulaştırma
5- Ekonomi ve İstihdam
6- Nüfus, Sağlık, Sosyal Hizmetler
7- Afet ve acil durumlarda yardımlaşma konularında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına üye olan Devletlerin Belediye ya da Ulusal Birlikleriyle işbirliği protokolleri yapılacak.
      Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar İlimizin etkinlikleri için kullanılacaktır.
SONUÇ
Özetle Sağlıklı Kentler Birliğinin üyesi olmak, kent sağlığı ve ilgili konularda birlik üyesi Ülke ve şehirlerde uygulanan yol haritasının İlimizde de uygulanması anlamına gelip, kent sağlığının uluslararası boyutta olduğunu gösteren ciddi bir referans niteliğindedir. Bu referans kent sağlığı temalı birçok proje ve hibe programında İlimizin önünü açacaktır. Ayrıca İlimizde birçoğu ilk özelliği taşıyan kent sağlığına yönelik projelerin kolaylıkla birlik üyesi kentlerde uygulanması anlamına gelecektir. İşbirliği çift yönlü olup diğer kentlerdeki seçkin projelerin benzeri bir şekilde İlimizde uygulanması anlamına da gelmektedir. Bu olay Burdurumuzun bilinirliği ve tanıtımı açısından önem arz etmektedir.
 İlimizin birliğe kabulünden sonra İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki koordinasyon merkezi proje ofisine dönüştürülmüş olup paydaş kurumlar çalışmalarına burada devam edecektir. Çalışmanın İlimiz için hayırlı olmasını diler emeği geçen tüm kurum ve şahıslara teşekkür ederiz..
Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr