Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
ÖZCAN ECZANESİ
Yeni Mah.Şehit Ersan Sok. No:8/B BURDUR
(0248) 2334127
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
Dünya Talasemi Günü
 
      

           Ülkemizde Akdeniz Anemisi (TALASEMİ)  ve Orak Hücre anemisi başta olmak üzere kalıtsal kan hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunudur. Talasemi İlimizde ve Akdeniz çevresindeki ülkelerde ve buradan göçlerle yayılarak dünyanın birçok ülkesinde görülmektedir. Kanda alyuvarlarda bulunan hemoglobin molekülündeki yapım bozukluğu nedeni ile oksijen taşıma görevinin yeterince yerine getirilememesine bağlı anemi ile seyreden kalıtsal bir hastalıktır.
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, tüm dünyada 266 milyon hemoglobinopati taşıyıcısı bulunmaktadır. Türkiye’de sağlıklı Türk popülasyonun da talasemi taşıyıcı sıklığı % 2,1 olup, yaklaşık 1.300.000 taşıyıcıve 4500 civarında hasta bulunmaktadır. Her yıl yüzlerce hastalıklı çocuk dünyaya gelmekte, aileler ve toplum maddi ve manevi zarara uğramaktadır. Türkiye’de çok sayıda Hb varyantının görülmesi, Anadolu’da yıllar boyunca çok çeşitli ırk ve kültürlerin yaşamasından ve akraba evliliklerinden kaynaklanmaktadır(% 25.1). Akraba evlilikleri en çok (%70)birinci dereceden akrabalar arasında gerçekleşmektedir. Bu durum da kalıtsal hastalıkların toplumdaki sıklığını artırmaktadır.
Beta Talasemi anne ya da babadan genler yoluyla çocuğa aktarılır. Anne veya babadan sadece birisi taşıyıcı ise doğacak her bir çocuk için %50 normal ve %50 taşıyıcı olma olasılığı vardır. Anne ve babanın her ikisinin de taşıyıcı olması durumunda ise doğacak her bir çocuk için %  25 normal, %  50 taşıyıcı ve %25 hasta olma olasılığı vardır.
Beta Talasemi tipleri;
Talasemi Minör (Taşıyıcı): Hafif derecede kansızlık belirtileri dışında hiçbir önemli klinik bulgusu olmayan,  normal bir yaşam süresi ve kalitesine sahip, tamamen sağlıklı bireylerdir.  Basit bir laboratuar tetkiki olan hemogramda MCV ve MCHC değerlerinin düşük olması ile kişide taşıyıcılıktan şüphelenilebilir, takiben hemoglobin tiplerini gösteren hemoglobin elektroforezi yapılır, HbA2 yüksekliği ile taşıyıcılık durumu saptanabilir.
Talasemi Major (hastalık):Klinik bulgular genellikle 6 ay - 2 yaş arasında ortaya çıkar. Solukluk, halsizlik, iştahsızlık, beslenme güçlüğü, huzursuzluk, karaciğer ve dalak büyümesi sonucu karın şişliği, yüz ve kafa kemiklerinden başlayarak kemiklerde değişiklik ve tipik bir yüz görünümü saptanır. Erken dönemde birden bire ortaya çıkan ağır kansızlık sonucu kalp yetmezliği gelişebilir. Sık sık ve düzenli olarak kan nakli yapılmalı ve kandaki demir seviyesinin azaltılmasına yönelik tedaviler uygulanmalıdır. Aksi halde çocuklar birkaç senede kaybedilir.  Kesin tedavi ancak pahalı ve uygulanması güç bir yöntem olan kemik iliği nakli ile mümkündür.
Talasemi İntermedia (hafif hastalık):Ne taşıyıcılar gibi belirtisiz seyreden, ne de hastalık durumu gibi ağır seyreden vakalardır. Düzenli kan nakli gereksinimi olmaksızın normal büyüme ve gelişmelerini sürdürebilirler. Hastalık belirtileri daha ileri yaşlarda genellikle 4 yaştan sonra ortaya çıkar. Bu vakalarda da karaciğer, dalak büyümesi ve kemik değişiklikleri gelişebilir.
Talasemi gibi kalıtsal hastalıkların kontrolünde en etkili yöntem, toplum taramaları ile taşıyıcıların saptanması, bunlara genetik danışmanlık hizmeti verilmesi ve yeni hastalıklı bebek doğumunun önlenmesidir. Toplumdaki talasemi taşıyıcıları, normal görünümde olduklarından, özel talasemi testleri yapılmadıkça taşıyıcı olup olmadıkları anlaşılamaz. Bu nedenle hastalığın kökten önlenmesi ancak toplum taramaları ile talasemi taşıyıcılarının tespit edilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu yolla talasemi, birçok ülkede kontrol altına alınmış, yeni hasta sayısı azaltılmıştır.
Kalıtsal kan hastalıklarından olan talasemiyle mücadelede evlilik öncesi çiftlerin muayene ve kontrollerinin yapılması ve taşıyıcıların belirlenmesi çok önemlidir. İlimizde de evlilik öncesi çiftlerin sağlık kontrolleri ve gerekli testleri yapılarak kişilere danışmanlık verilmekte, genetik danışmanlık, prenatal tanı gereken çiftler ilgili merkezlere yönlendirilmektedir. İlimizde evlenmek üzere başvuran tüm çiftlere talasemi tarama testi zorunlu hale getirilmiştir.
Talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Talaseminin önlenmesi için akraba evliliklerinden kaçınmalı, evlilik öncesi tarama testlerini yaptırarak, sağlık kontrollerinden geçmeli, eğer çiftlerin her ikiside Talasemi taşıyıcısı ise çocuk sahibi olmadan önce mutlaka yetkili merkezlerden genetik danışmanlık alarak doğum öncesi gebelikte gerekli testlerini yaptırmalıdırlar.
Toplumu bu konuda bilgili, duyarlı olmaya ve talaseminin önlenmesi, toplum sağlığının kalkındırılması için herkesi işbirliğine davet ediyoruz.
Unutmayalım ki; talasemi hastası her çocukta TAŞIYICI OLDUĞUNU BİLMEYEN ANNE ve BABANIN SORUMLULUĞU VARDIR.
Çocuklarımız, yarınlarımız sağlıklı olsun.

Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr