Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
ÖZCAN ECZANESİ
Yeni Mah.Şehit Ersan Sok. No:8/B BURDUR
(0248) 2334127
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
Bilimsel Çalışmalarımız Büyük İlgi Gördü
 
      

Birçoğu ilk özelliği taşıyan projelerimizin yanı sıra yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarla da ses getirmeye devam ediyoruz. 2-6 Ekim 2012 tarihleri arasında Bursa İlinde yapılan Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan Burdur İlinde Görülen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi Çalışması ve İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Burdur Devlet Hastanesi işbirliğiyle yapılan Burdur Devlet Hastanesi Personelinin Riskli Temas Durumlarının Belirlenmesi çalışmaları jüri tarafından kongreye kabul edildi ve bu çalışmaların sözlü ve yazılı sunumları kongrede yapıldı. Büyük ilgi gören çalışmalar katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi.

     Bilindiği üzere tıp alanındaki birçok bilimsel çalışma tıp fakülteleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki hocalarımız marifetiyle yürütülmektedir. İlimizde bazı kriterlerden dolayı tıp fakültesi ile eğitim ve araştırma hastanesi olmamasının getirmiş olduğu eksiklik; sağlık teşkilatının idari kadrolarında bulunan ve sağlık hizmeti sunan kalifiye personellerimizin işbirliğiyle, hedeflerimiz ve vizyonumuza uygun olarak “klasik anlayışların dışına çıkarak farklılık yaratma gayreti” sonucunda giderilmektedir. Bu çalışmalarda Bakanlığımız, daha önce İlimizde görev yapmış hekimler ve irtibatta olduğumuz öğretim görevlisi hocalarımızın da katkısı alınmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda İlimizdeki tüm sağlık teşkilatı sadece rutini sürdürmekle yetinmeyip, farklı projeler ve bilimsel çalışmalarla Burdurumuzun sağlık alanındaki başarılı çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda duyurmaya devam edecektir. Kongrede yer alan çalışmalarımız ve çalışmaları yapanlar şunlardır; SÖZEL BİLDİRİ  : 1) BURDUR DEVLET HASTANESİ PERSONELİNİN RİSKLİ TEMAS DURUMLARININ BELİRLENMESİ ;Sevinç Kant Sökel, Ayfer Çoksak, Mustafa Erçoban, Selçuk Kılınç, Recep Kerem Temel POSTER BİLDİRİ: 1) BURDUR İLİNDE GÖRÜLEN ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sevinç Kant Sökel, Okan Badıllıoğlu, Sırrı Şenbayram, Gökhan Bolat, Fehminaz Temel           2) YERELDE BİR E-DEVLET UYGULAMASI “BURDUR ÖZÜRLÜ TAKİP SİSTEMİ” Ahmet Selçuk Kılınç, Mehmet Sevli, Tülay Konak Gün, Ayşe Tapsız, Sevinç Sütlü, Rengin Erdal, Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü                      3) BURDUR’DA ÖĞRETMENLERİN SİGARA İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Cavit Burçin Yapa, Meltem Öztürk, Ahmet Selçuk Kılınç, Müzeyyen Özcan, Ayşe Tapsız, Sevinç Sütlü, Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü (Kongreye katılanlar:Dr.A.Selçuk KILINÇ, Osman ÇELİK, Dr.Sevinç Kant SÖKEL)

Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr