Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
UÇAN ECZANESİ
Yeni Mah. Şehit Ersan Cad. No:7/C BURDUR
(0248) 2335900
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
28 Şubat Sivil Savunma Günü
 
      

      Sivil Savunma; Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi; hayati önemi olan her türlü Resmi ve Özel kurum ve kuruluşların korunması, bu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin devamı için acil onarım ve tamir işlemlerinin yapılması, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi moralinin korunması için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır.
      28 Şubat Sivil Savunma Günü Ulusal varlığın korunup devam ettirilebilmesi için bir savaşın koşullarına daha barış zamanında hazırlanılması ulusal bir gereklilik olduğunu ortaya koymuştur. Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda "Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası" adı altında bir talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı "Pasif Korunma Kanunu" ile yerine getirilmeye çalışılmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye'nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen ''Sivil Savunma Kanunu'' yürürlüğe konulmuştur. Ne yazık ki savaşlar, yıkıcı etkilerini sadece silahlı kuvvetler ve stratejik noktalar üzerinde göstermezler. Günümüzde cephe savaşları dönemi tamamen bitmiştir. Artık savaşlar cephelerde silahlı kuvvetler arasında değil, devletlerin ve milletlerin bütününü etkileyecek biçimlerde gerçekleşmektedir. İşte bu şartlar içinde silahlı kuvvetlerimizi destekleyebilmek, ulusal ve bireysel varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli, organize ve nitelikli bir Sivil Savunma yani halk savunması oluşturmak önemli bir gereklilik olmuştur. Sivil savunma önlemleri ve etkinlikleri bir bütündür ve sadece savaşta değil, barışta da kullanılır. Deprem, yangın, su baskını, kaza gibi büyük felaketler sivil savunma önlem ve etkinliklerinin belirgin biçimde kullanıldığı durumlardan birkaçıdır. Sivil savunma; bireye, aileye, topluma ve kurumlara sorumluluk duygusu ve gerekli bilinçlendirmenin yeteri kadar verilmesi sayesinde etkili olabilir Bu nedenle 28 Şubat “Sivil Savunma Günü “olarak çeşitli etkinliklerle kutlanır.28 Şubat Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında İlimizde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda her yıl Afet Müdürlüğü personeli ve Sivil Savunma Uzmanlarınca Merkez ve köy okullarında Sivil Savunma konusunda ( Doğal afetler, KBRN, İkaz Alarm vs.) eğitimler düzenlenmekte ve tahliye tatbikatı yapılmaktadır.

Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr