Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
CANTÜRK ECZANESİ
Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. No:38/E BURDUR
(0248) 2343500
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
Burdur Sağlık Teşkilatı Bilimsel Çalışmalarda Ses Getirmeye Devam Ediyor
   
       Birçoğu ilk özelliği taşıyan projelerimizin yanı sıra yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarla da ses getirmeye devam ediyoruz. 27-31 Ekim 2013 tarihleri arasında Antalya İlinde yapılan Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan “Sağlık Personelinin Mevsimsel Grip Aşısı ve Hepatit B Aşısı İle İlgili Tutum ve Davranış”, “Akılcı İlaç Konusunda Eczacıların Bilgi Durum Değerlendirmesi Burdur 2012”, “Acil Servis ve Acil Sağlık İstasyonları Personelinin Şiddet İle Karşılaşma Durumu Burdur 2012” konulu çalışmaları poster sunumları kongrede yapıldı. çalışmalar katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi.
İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğünce kongreye gönderilen “Burdur’da İlk Kez Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen İle Doğum Yapma Düzeyi ve Sezaryen İle Doğumları Etkileyen Faktörler”,” Burdur İlinde 2011 – 2012 Yılı Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Burdur İli 2011-2012-2013 Yılı Yenidoğan Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması Sonuçlarının Değerlendirilmesi” ve “Burdur’da Bebek Takiplerinin Niteliğinin Sahada İzlem Ve Değerlendirilmesi” çalışmaları poster sunum olarak sunulmuştur. Yine Halk Sağlığı Müdürlüğünce hazırlanan “Bebeklerin Sigara Dumanından Pasif Etkilenim Riski Ve Etkili Faktörler” çalışması kongrede sözlü olarak sunulmuş olup, yapılan bu çalışmaların bir kısmına Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personellerde destek olmuşlardır.
Bilindiği üzere tıp alanındaki birçok bilimsel çalışma tıp fakülteleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki hocalarımız marifetiyle yürütülmektedir. İlimizde bazı kriterlerden dolayı tıp fakültesi ile eğitim ve araştırma hastanesi olmamasının getirmiş olduğu eksiklik; sağlık teşkilatının idari kadrolarında bulunan ve sağlık hizmeti sunan kalifiye personellerimizin işbirliğiyle, hedeflerimiz ve vizyonumuza uygun olarak “klasik anlayışların dışına çıkarak farklılık yaratma gayreti” sonucunda giderilmektedir. Bu çalışmalarda Bakanlığımız, daha önce İlimizde görev yapmış hekimler ve irtibatta olduğumuz öğretim görevlisi hocalarımızın da katkısı alınmaktadır. İlimiz sağlık kurumları  sadece rutini sürdürmekle yetinmeyip, farklı projeler ve bilimsel çalışmalarla Burdurumuzun sağlık alanındaki başarılı çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda duyurmaya devam edecektir.
Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr