Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
ÖZCAN ECZANESİ
Yeni Mah.Şehit Ersan Sok. No:8/B BURDUR
(0248) 2334127
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü
 
      

     Sağlık hizmeti, aynı amacı taşıyan hasta-hekim iş birliğine dayanır. Hasta sağlığına kavuşmayı beklerken sağlık çalışanları da hastayı bir an önce içinde bulunduğu durumdan kurtarıp sağlıklı halde sevdiklerine kavuşturmayı amaçlar.  Bu ortak amaca şiddetle, baskıyla, zor kullanarak değil, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde ulaşılması gerekliliğini vurgulamak için 28 Nisan “Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü” olarak ilan edilmiştir. Sağlık hizmeti yerine ve durumuna göre 7/24 verilen bir hizmet olarak gerek sağlık hizmetini veren ve üretenler olarak gerekse  sağlık hizmetini alanlar açısından; risk, umut, beklenti, endişe, tereddüt, komplikasyon, şifa, ölüm, stres, adli-idari süreçler, memnuniyet v.b. gibi birçok parametreyi içinde barındıran ilişkiler bütünüdür. Bilinmelidir ki; Sağlık çalışanının ilk hedefi kendisine başvuranın veya hizmet sürecine dahil olanın talep ve ihtiyacını tıbbi-mesleki endikasyon (gereklilik) ile  yasal ve vicdani sorumluluk içerisinde değerlendirmek ve ilgili hizmeti üretmektir. İnanç ve kültürümüzden gelen evrensel değerleri her türlü hizmeti alırken ve verirken, tüm beşeri münasebetlerimizde kullanmalı, bir davranış tarzı olarak benimsemeli ve içselleştirmeliyiz. Günümüzün çalışma koşulları içinde, vatandaşlarımızın artan hizmet talebiyle beraber  Sağlık çalışanlarımızın iş yükü artmıştır. Bu hizmetlerin ifası  sırasında iletişim kazalarının  ve telafi edilebilecek hizmet kusurlarının olması mümkün ve muhtemeldir. Sağlık kurumlarımızın değerli yöneticilerine ve çalışanlarına düşen; uygun mekanizma, işleyiş ve tedbirlerle bu tür durumların önüne geçmek, minimalize etmek mümkünse ideal bir hedef olarak sıfırlamak olmalıdır. Vatandaşlarımıza düşende emek-yoğun bir işte çalışan sağlık çalışanlarına karşı zaten gösterilen saygı, empati ve hoşgörünün arttırılması ve bu iklimin yaşatılmasına katkı sunmak olmalıdır.
   Şiddetin olmadığı bir sağlık hizmeti sunabilmek umuduyla şiddete uğrayarak vefat eden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diler, şiddet mağduru çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr