Untitled Document

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İç Kontrol
Untitled Document

Bilimsel Araştırma Formları

Online Hizmet içi Eğitim Modülü
Bugün Nöbetçi Eczaneler
ÖZCAN ECZANESİ
Yeni Mah.Şehit Ersan Sok. No:8/B BURDUR
(0248) 2334127
Aylık Nöbetçi Eczane Listesi

 Hava Durumu

Bugün Hava Durumu
 
 
 
 
 
5 Günlük Hava Tahmini

Untitled Document Untitled Document

Untitled Document 
Sağlık İl Müdürlüğü Denetimde
   
      Yöneticinin, becerilerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi, örgütsel amaçlara en kısa sürede ve en ekonomik şekilde, yüksek düzeyde kaliteyle ulaşabilmesi için etkili bir denetim faaliyetinin varlığı şarttır. Kamu hizmetinin sunulduğu birimlerde güvenilirlik önemli bir olgudur. Bu yüzden bir amacı gerçekleştirme kaygısıyla hareket eden kurum, kuruluş ve kişiler denetim faaliyetine ihtiyaç duymaktadır. Denetim, yönetime mevcut uygulamalarını kontrol etme, gerekli değişiklikleri ve düzeltmeleri gerçekleştirme imkânı sağladığı için örgüte, özellikle yöneticiye kılavuzluk eden bir araç niteliği taşımakta ve yöneticinin başvurduğu ilk kaynak olmaktadır. Denetim; gerçeklesen sonuçları önceden belirlenmiş amaçlar ve standartlara göre, tarafsız bir şekilde analiz etmek ve ölçmek suretiyle kanıtlara dayanarak değerlendirmek, gelecekteki hataların önlenmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca denetim kişi ve kuruluşların gelişmesi için uygulanan sistemli bir süreçtir. Denetim örgütün önceden saptanan standartları ne oranda gerçekleştirdiğini ölçmeye, gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik bir işlev olduğu için de bu anlamıyla bir performans ölçümüdür. Diğer bir anlatımla denetim; bir kurum, kuruluş, plan, program veya projenin mümkün olduğu kadar planlara uygun olmasını sağlamak amacıyla yapısı, işleyişi ve çıktılarının önceden belirlenmiş standartlarla uygunluk derecesinin araştırma, gözlemleme, sorgulama gibi yöntemlerle test edilerek karşılaştırılması, uygulamaların plandan ayrıldığı noktalarda düzeltici önlemlerinin belirlenmesi ve elde edilen bulguların objektif ve sistematik bir içimde değerlendirilerek ilgili taraflara iletilmesi sürecidir Denetim, bir şeyin gitmesini istediğimiz yöne yöneltilmesidir. Denetim, nereye gitmek istediğini tespit etme, saptanan rotaya ve zaman tablosuna uygun hareket edilip edilmediğini izleme, varsa sapmaları düzeltme işlemlerini içine alan bir süreçtir. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüklerinin asli görevi haline gelen denetim fonksiyonu kapsamında ilimiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, Eczanelerimiz ve Hastanelerimizde İl Sağlık Müdürlüğümüzce yürütülen denetim faaliyetleri, çalışanlarımızı cezalandırmak değil onlara rehberlik etmek, karar alma süreçlerine katılımlarını teşvik ve motive etmek, bu doğrultuda; halkımıza hak ettiği kaliteli, şeffaf, ölçülebilir, herkesin erişebileceği ve yüksek teknolojili sağlık hizmetini sunmaktır.
Untitled Document

 
     
  © Burdur Sağlık Müdürlüğü
Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:42
Tel: 0248 233 48 59 Fax: 0248 233 45 51
E-Posta: burdur@saglik.gov.tr